logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

377 Испитивање и унапређивање умећа у решавању тестова Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Николе Тесле 1А, 15000 Шабац
Особа за контактГоран Стојићевић, rcsabac@gmail.com, 015/391-599, 064/877-1791
АуториМилена Петровић, специјалиста методике српског језика и књижевности, мастер, педагошки саветник, професор српског језика и књижевности, Ваљевска гимназија и Пољопривредна школа са домом ученика Ваљево.
РеализаториМилена Петровић, специјалиста методике српског језика и књижевности, мастер, педагошки саветник, професор српског језика и књижевности, Ваљевска гимназија и Пољопривредна школа са домом ученика Ваљево; Милева Мојић, дипломирани педагог, директор, „Прва основна школа“, Ваљево; Весна Павловић, специјалиста дидактичко методичких наука из области ПиД, дипломирани учитељ-мастер, наставник разредне наставе, ОШ „Милован Глишић“, Ваљевска Каменица; Маријана Неговановић Обрадовић, професор српског језика и књижевности, ОШ „Сава Керковић“, Љиг
Општи циљевиРазвијање свести о значају тестова у настави. Усвајање појма умећа решавања тестова. Упознавање са теоријским аспектима програмиране наставе. Интеграција савремене образовне технологије у процес тестирања. Праћење и вредновање постигнућа ученика.
Специфични циљевиРазвијање способности за ефикаснију израду задатака објективног типа и програмираних секвенци. Уочавање методичких поступака значајних за развијање умећа у решавању тестова. Уједначавање критеријума оцењивања. Планирање активности којима се развијају научни појмови код ученика. Планирање различитих начина праћења и вредновања рада и напредовања ученика у циљу развијања умећа у решавању тестова. Испитивање утицаја теста на наставу. Планирање активности у циљу изналажења нових методичких поступака ради унапређивања знања ученика којима је потребна подршка у учењу. Унапређивање сопствене педагошке праксе на основу анализе ученичких постигнућа при испитивању унапређивања умећа у решавању тестова.
Теме програмаОблици провере знања; Задаци објективног типа; Израда задатака објективног типа; Теоријски аспекти програмиране наставе; Тестирање у функцији побољшања квалитета наставе; Иницијално тестирање ученика; Испитивање валидности одговора; Полазишта за израду контролног теста
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 40 000 динара нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61