logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

378 Истраживање: подстицај за дивергентно и критичко мишљење у настави (серија Тролист: иницијатива, сарадња, стваралаштво) Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаИнститут за педагошка истраживања, Добрињска 11/III, Београд
Особа за контактЈелена Радишић, jradisic@ipi.ac.rs, 011/268-11-27, 063/202-946
Ауторидр Јелена Радишић, истраживач сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд (област истраживања настава, креативност, истраживачки рад ученика); др Јасмина Шефер, научни саветник, Институт за педагошка истраживања, Београд (област истраживања дечја креативност, настава, истраживачки рад ученика)
РеализаториИнститут за педагошка истраживања, Београд (област истраживања настава, креативност, истраживачки рад ученика); др Јасмина Шефер, научни саветник, Институт за педагошка истраживања, Београд (област истраживања дечја креативност, настава, истраживачки рад ученика); др Ивана Ђерић, педагог, Институт за педагошка истраживања; Зорица Милић, педагог; Данијела Стипанић, професор енглеског језика, Магдалена Ивковић, докторант на Учитељском факултету, Београд.
Општи циљевиНаставници ће стећи лично искуство и знање у вези са вештинама које се на семинару изучавају концептуално (теоријски) и практично (кроз вежбе), а потом ће знања примењивати у пракси прилагођавајући их узрасту и настави конкретног предмета.
Специфични циљевиЦиљ семинара је да практично обучи наставнике у различитим доменима – предметима, да разумеју значење и адекватно користе истраживачки рад ученика у настави с циљем подстицања дивергентног, али и критичког мишљења, значајних за решавање непознатих проблема у свету брзих и наглих промена. Кроз истраживачки рад ученике треба оспособити да проналазе проблеме за изучавање, планирају истраживање, користе различите изворе података, логично их класификују - обрађују, доносе закључке и успешно и илустративно презнтују резултате.
Теме програмаДивергентно мишљење ; Критичко мишљење ; Истраживачка активност ученика
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена75 000 динара бруто за групу од 20 - 30 учесника.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61