logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

379 Истраживачки дијалог као подстицај критичког мишљења (серија тролист: развијање иницијативе, сарадње, стваралаштва) Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаИнститут за педагошка истраживања, Добрињска 11/III, Београд
Особа за контактВладета Милин, vmilin@ipi.ac.rs, 011/261-76-48, 063/170-67-06
АуториВладета Милин, истраживач сарадник Института за педагошка истраживања, Београд.
РеализаториВладета Милин, истраживач сарадник Института за педагошка истраживања, Београд; др Милан Станчић, педагог, истраживач сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд
Општи циљевиОпшти циљ програма је обучавање наставника да употребљавају истраживачки дијалог, у функцији подстицања критичког мишљења у настави.
Специфични циљевиСпецифични циљеви програма односе се на обучавање наставника да планирају употребу истраживачког дијалога у настави ради подстицања критичког мишљења, у оквиру писаних припрема за наставни час; да анализирају одговарајуће писане припреме својих колега и дају предлоге за њихово унапређивање; да реализују наставни час употребом истраживачког дијалога ради подстицања критичког мишљења у настави; да прате и евалуирају реализацију наставног часа који садржи употребу истраживачког дијалога и да осмишљавају предлоге за његово даље унапређивање. Пожељно је похађање програма о истраживачком раду у серији Тролист, али није неопходно.
Теме програмаСавремена схватања истраживачког дијалога; Писана припрема за наставни час, на ком се употребљава истраживачки дијалог; Евалуација реализованих наставних часова; Писана припрема за наставни час на ком се употребљава истраживачки дијалог
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу од 20 до 30 учесника износи 75 000 динара, бруто, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61