logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

38 Лични картон ученика као развојни документ Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаКреативна педагогија, Косовска 77, Пожаревац
Особа за контактРадиша Ђорђевић, kreativnapedagogija@gmail.com, 012/523-290, 064/191-9912
АуториНаташа Радовановић, педагог у ОШ „Десанка Максимовић” у Пожаревцу - аутор; Марија Спасовић, наставник енглеског језика и одељењски старешина одељења седмог разреда, у ОШ „Десанка Максимовић”, у Пожаревцу - коаутор
РеализаториНаташа Радовановић, педагог у ОШ „Десанка Максимовић”, у Пожаревцу; Радмила Крстевска, педагог у ОШ „Милисав Николић” у Божевцу, сарадник у реализацији програма
Општи циљевиОбучавање корисника програма за континуирано праћење целокупног развоја детета /ученика, ради благовременог пружања подршке истим, кроз израду различитих модела личних картона детета/ученика, у складу са потребама установе и окружења.
Специфични циљевиПодстицање васпитача,одељењских старешина и стручних сарадника на креативнији приступ унаређивању педагошке документације. Проширивање знања корисника о сегмената развоја детета/ ученика које је пожељно пратити, у циљу потпунијег васпитног рада са њима и пружања подршке истима. Развијање вештина за прикупљање инфомација о ученицима из различитих извора и путем различитих техника,управљања подацима уз поштовање етичког кодекса и законског оквира. Пружање информација о свим чиниоцима и елементима важним за израду и вођење личних картона. Истицање повезаности располагања адекватним информацијама и ефикасности решавања васпитних проблема у пракси. Директна обука за израду различитих модела личних картона, као развојних докумената.
Теме програмаИзвори и технике прикупљања података; Етички и законски аспект прикупљања и раполагања подацима; Значај педагошке документације за решавање практичних проблема; Педагошка документација према типу и нивоу установе; Самоевалуација с обзиром на педагошку документацију; Резултати смоевалуације о педагошкој документацији; Типови и модели личних картона; Досадашња искуства корисника водитеља и сарадникаИзрада личних картона и презентација; План за унапређивање педагошке документације
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПланирана цена је 83 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61