logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

380 Како до ефикасније наставе Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво учитеља Крушевца, Југовићева 11, Крушевац
Особа за контактИвана Благојевић, blagoivana@gmail.com, 037/401-641, 069/121-7821
АуториИвана Благојевић, апсолвент мастер образовних политика, професор разредне наставе, Крушевац; Зденка Миливојевић, апсолвент мастер образовних политика, професор разредне наставе, Сокобања; Милена Мијалковић, дипломирани педагог, ОШ „Митрополит Михаило”, Сокобања
РеализаториИвана Благојевић, апсолвент мастер образовних политика, професор разредне наставе, Крушевац; Зденка Миливојевић, апсолвент мастер образовних политика, професор разредне наставе, Сокобања; Милена Мијалковић, дипломирани педагог, ОШ „Митрополит Михаило”, Сокобања
Општи циљевиПодизање ефикасности наставе оснаживањем наставника за планирање, стварање подстицајних услова, примену адекватних метода, задатака и наставних средстава, у складу са циљевима, потребама ученика и садржаја који се изучавају.
Специфични циљевиУпознавање наставника са начинима ефикасног планирања, вертикалнми хоризонралним повезивањем садржаја, циљева и исхода. Јачање компетентција наставника за добро структуирање градива, мотивисање ученика, успостављање радне атмосфере и одржавање позитивне дисциплине. Овладаваљњм техникама избора метода у односу на постављене циљеве и исходе. Обучавање наставника за креирање задатака који ангажују различите когнитивне функције. Оспособљавање наставника за примену и израду интерактивних наставних средстава која истовремено обезбеђују мотивацију за рад, ефикасно учење и повратну информацију. Проширивање знања наставника о различитим техникама процењивања напредовања ученика и пружања ефикаснних повратних информација као подстицаја за напредовање.
Теме програмаПланирање као предуслов ефикасности наставника; Стварање повољне климе за учење; Разноврсност наставних метода као предуслов ефикасности; Задаци као средство за постизање исхода; Коришћење различитих наставних средстава
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу је 40 000 нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61