logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

381 Како мислити друкчије: интердисициплинарно и дивергентно Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаИнститут за педагошка истраживања, Добрињска 11/III, Београд
Особа за контактЈасмина Шефер, jsefer@rcub.bg.ac.rs, 011/268-1127, 064/353-76-22
Ауторидр Јасмина Шефер, научни саветник, Институт за педагошка истраживања, Београд (област истраживања дечја креативност, интердисциплинарна тематска настава)
Реализаторидр Јасмина Шефер, научни саветник, Институт за педагошка истраживања, Београд (област истраживања дечја креативност и интердисциплинарна тематска настава); Зорица Милић, педагог; Данијела Стипанић, професор енглеског језика, Магдалена Ивковић, докторант на Учитељском факултету, Београд, др Нада Шева, научни сарадник, Институт за педагошка истраживања.
Општи циљевиОпшти циљ семинара је подстицање дивергентног мишљења, критичког става, мотивације и мултиперспективног погледа на свет код ученика путем организовања интердисциплинарне тематске наставе.
Специфични циљевиУвођење наставника у тематско – интердисциплинарно планирање и подстицање креативног мишљења ученика у настави. Теоријско и практично обучавање наставника за подстицање и развијање ученичких потенцијала (дивергентног мишљења и решавања проблема отвореног типа, логичког и критичног мишљења, вишеструких способности, унутрашње мотивације, знања, вештина и вредности) у „зони наредног развитка“ узраста и појединаца, организовањем демократске атмосфере у одељењу, тематског интердисциплинарног приступа у настави и коришћењем комбинације различитих игара, драмских пројеката и групно истраживачких научних пројекта као модела рада у настави.
Теме програмаЦиљеви образовања; Вишеструке способности; Дивергентно и конвергентно мишљење; Логичко мишљење и критички став; Емоције, мотивација за учење и сарадња; Зона наредног развоја; Тематска интердисциплинарна настава; Игра и истраживање као методе у настави; Конкретне техничке информације о начину тематског интердисциплинарног планирања; Групно планирање интердисциплинарних пројеката у настави
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена100 000 динара бруто, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61