logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

382 Како унапредити наставу и учење? Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар, Стевана Немање бр.2, Нови Пазар
Особа за контактЕлвир Еминбеговић, info@rcnp.rs, 020/322-822, 065/318-2112
АуториВесна Шапоњић, диплпомирани педагог, ОШ „Чибуковачки партизаниˮ, Краљево; Владан Сеизовић, просветни саветник, ШУ Краљево
РеализаториВесна Шапоњић, диплпомирани педагог, ОШ „Чибуковачки партизаниˮ, Краљево; Слађана Мијатовић, саветник, ШУ Чачак; Ајсела Хаџиахметовић, Мастер професор технике и информатике за електронско учење, дипломирани инжењер информационих технологија, ОШ "Селаковац", Нови Пазар
Општи циљевиУнапређивање квалитета области настава и учење у основној и средњој школи, кроз подизање капацитета директних чинилаца (учитеља, наставника, педагошких асистената, директора).
Специфични циљевиРазвој капацитета (учитеља, наставника, педагошких асистената, директора) за стварање услова и организовање ефикасног и ефективног наставног контекста; примену иновативних метода и стратегија учења; примену ефективних мотивационих стратегија у раду са ученицима; унапређивање поступака вредновања у функцији даљег учења.
Теме програмаДидактичко-методичка решења на часу; Прилагођавање рада на часу образовним потребама ученика; Ефикасно управљање процесом учења на часу; Поступци вредновања у функцији ефективнијег учења
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаНето цена (без пореза) за групу је 20 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61