logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

384 Квалитетна настава I – социјални аспекти успешног поучавања и учења Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, Јагодина
Особа за контактНенад Вуловић, nenad.vulovic@pefja.kg.ac.rs, 035/223-805, 062/796-956
Ауторидр Јелена Теодоровић, координатор програма, доцент, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; мр Дејан Станковић, истраживач сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд
Реализаторидр Јелена Теодоровић, координатор програма, доцент, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; мр Дејан Станковић, истраживач сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд; др Миља Вујачић, научни сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд; др Александра Михајловић, асистент, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; мр Весна Петровић, асистент, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; мр Ирена Илић Голубовић, асистент, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; мр Ивана Ђерић, истраживач сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд; Владета Милин, истраживач сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд; Ненад Стевановић, дипломирани педагог, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; Ивана Јакшић, МА психолошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд
Општи циљевиОсновни циљ програма је да побољша ученичко постигнуће кроз обучавање предметних наставника да у пракси унапреде кључне, генеричке елементе квалитетне наставе који су засновани на налазима студија образовне ефективности код нас и у свету.
Специфични циљевиУ овом програму (једном од три повезана модула) ће се: 1) аргументовано презентовати наставницима теоретске поставке и чврсти емпиријски докази о елементима успешне, квалитетне наставе; 2) кроз интерактиван рад, рефлексију и активну примену у пракси обучити наставници да усвоје и у своју праксу интегришу кључне факторе квалитетне наставе који утичу на ученичко постигнуће, и то, у овом модулу, оне факторе који су повезани са социјалним аспектима учења: а) стварање позитивне климе у одељењу која погодује учењу, и б) максимизовање ученичког активног учешћа у настави; 3) оспособити наставници да у будућности самостално преиспитују и унапређују своју праксу у оквиру горенаведених елементата квалитетне наставе.
Теме програмаТеоретске поставке и емпиријски докази о елементима успешне, квалитетне наставе; Стварање позитивне климе у одељењу која погодује учењу ; Максимизовање ученичког активног учешћа у настави
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 30 учесника, за 3 дана семинара је 270 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61