logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

385 Квалитетна настава II – организациони аспекти успешног поучавања и учења Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, Јагодина
Особа за контактНенад Вуловић, nenad.vulovic@pefja.kg.ac.rs, 035/223-805, 062/796-956
Ауторидр Јелена Теодоровић, координатор програма, доцент, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; мр Дејан Станковић, истраживач сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд
Реализаторидр Јелена Теодоровић, координатор програма, доцент, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; мр Дејан Станковић, истраживач сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд; др Ненад Вуловић, доцент, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; др Александра Михајловић, асистент, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; мр Душан Ристановић, асистент, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; мр Ивана Ђерић, истраживач сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд; Владета Милин, истраживач сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд; Смиљана Јошић, истраживач сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд; Ненад Стевановић, дипломирани педагог, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; мр Ирена Илић Голубовић, асистент, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; др Миља Вујачић, научни сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд
Општи циљевиОсновни циљ програма је да побољша ученичко постигнуће кроз обучавање предметних наставника да у пракси унапреде кључне, генеричке елементе квалитетне наставе који су засновани на налазима студија образовне ефективности код нас и у свету.
Специфични циљевиУ овом програму (једном од три повезана модула) ће се: 1) аргументовано презентовати наставницима теоретске поставке и чврсти емпиријски докази о елементима успешне, квалитетне наставе; 2) кроз интерактиван рад, рефлексију и активну примену у пракси обучити наставници да усвоје и у своју праксу интегришу кључне факторе квалитетне наставе који утичу на ученичко постигнуће, и то, у овом модулу, оне факторе који су повезани са организационим аспектима учења: а) указивање на сврху и смисао лекције и наставних активности, б) структурисање предавања и в) ефикасно управљање временом за учење; 3) оспособити наставници да у будућности самостално преиспитују и унапређују своју праксу у оквиру горенаведених елементата квалитетне наставе.
Теме програмаКратак преглед теоретских поставки и емпиријских доказа о елементима успешне, квалитетне наставе; Указивање ученицима на сврху и смисао лекције и наставних активности; Структурисање предавања; Eфикасно управљање временом за учење
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу од 30 учесника за 3 дана је 270 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61