logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

388 Компетентан наставник између теорије и праксе Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-62
АуториЗденка Ивковић, професор педагогије, директор ОШ „Милош Црњански”, Нови Сад; Јелена Криш Пигер, професор педагогије, самостални стручни сарадник, Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад
РеализаториЗденка Ивковић, професор педагогије, директор ОШ „Милош Црњански” Нови Сад; Јелена Криш Пигер, професор педагогије, самостални стручни сарадник, Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад
Општи циљевиЈачање дидактичко-методичке и педагошко-психолошке компетентности наставника и стручних сарадника основних и средњих школа за поучавање и учење.
Специфични циљевиПрихватање различитих наставничких улога, посебно улоге наставника фасилитатора. Усвајање знања о различитим стиловима и стратегијама учења и примена свих облика поучавања и учења у циљу постизања бољих ученичких резултата. Развој наставничких компетенција у области вредновања рада ученика. Развој кооперативних и интерактивних односа у настави усвајањем (стварањем) нове културе учења. Побољшање комуникације превазилажењем формализма у непосредном контакту са ученицима. Развој свести о потреби континуираног стручног усавршавања и унапређивања наставне праксе.
Теме програмаНаставник и његов професионални развој; Дидактичко-методички аспекти наставе; Дизајнирање наставног часа
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 50 000 дин. нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61