logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

389 Комуникација и динамика групе у образовању одраслих Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво андрагога Србије, Чика Љубина 18-20, Београд
Особа за контактЈасмина Марковић Белић, das@andragog.org, 064/172-4977
Ауторипроф. др Снежана Медић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Шефика Алибабић-Хоџић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Миомир Деспотовић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; доц. др Катарина Поповић, доцент Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Маја Максимовић, асистент Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Мирјана Милановић, руководилац Групе за образовање одраслих Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање и образовање одраслих
Реализаторидоц. др Виолета Орловић Ловрен, доцент Филозофског факултету Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; др Зорица Милошевић, асистент Филозофског факултету Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; мр Јован Миљковић, асистент Филозофског факултету Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Кристина Пекеч, асистент Филозофског факултету Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Бојана Радујко, стручни сарадник, секретар Одељења за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет Универзитет у Београду; др Хајдана Гломазић, истраживач сарадник Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду; Наташа Пјевић, референт пројеката, Друштво за образовање одраслих, Београд; Јелена Ковачевић, сарадник Друштва андрагога Србије, Београд; Наталија Милошевић, сарадник Друштва андрагога Србије, Београд; Ана Маленовић, реализатор едукативних и рекреативних садржаја за децу, одрасле и особе у трећем добу, Удружење "Едукативно рекреативни центар МОВИМИЕНТО", Београд; Дубравка Михајловић, Истраживач приправник, Филозофског факултету Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију
Општи циљевиПримена теоријских принципа и техника комуникације у образовном раду са одраслима. Примена теоријских начела групне динамике у активностима везаним за наставу/учење и за адекватно усмеравање социјалних процеса.
Специфични циљевиПолазник/ца након завршетка програма: примењују правила вербалне, паравербалне и невербалне комуникације; примењују елементе интерактивне, конструктивне, мотивационе комуникације; може ублажити баријере и препреке у вези са комуникацијом; ствара позитивну атмосферу у групи; сагледава „невидљиву“ структуру и комуникацију у групи; препознаје, разуме, модерира и усмерава процесе у образовној групи; усклађују фазе процеса учења и фазе групне динамике; успешно решава проблематичне ситуације у оквиру групе и конфликтне ситуације са „тешким“ учесницима; даје учесницима повратне информације о њиховом напредовању у учењу, на основу дефинисаних критеријума; свестан је свог комуникацијског стила и рефлектује његове последице на ситуације поучавања.
Теме програмаОсновни елементи и кључне карактеристике комуникације ; Комуникација и учење одраслих ; Групна динамика у образовању одраслих ; Сумирање наученог и могућности примене у пракси
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаУ организацији школе за групу од 20 учесника цена је 145 000. У организацији ДАС-а за групу од 20 учесника цена је 180 000.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61