logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

39 Методологија и садржаји рада на часовима одељењске зајенице/одељењског старешине: шта, како и зашто? Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаПедагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд
Особа за контактДрагана Спасојевић, spdragana@yahoo.com, 011/351-0023, 065/351-0023
АуториДрагана Спасојевић, педагог, педагошки саветник, ОШ „Ђура Даничић”, Београд; Весна Радонић, педагог, ОШ „Краљ Петар Први”, Београд; Душанка Јерковић, психолог, Предшколска установа „Раковица”, Београд
РеализаториДрагана Спасојевић, педагог, педагошки саветник, ОШ „Ђура Даничић”, Београд; Весна Радонић, педагог, ОШ „Краљ Петар Први”, Београд; Душанка Јерковић, психолог, Предшколска установа „Раковица”, Београд
Општи циљевиУнапређивање знања наставника из области методике васпитног рада са ученицима. Повећање нивоа компетенција, знања, вештина и мотивације наставника за реализацију часова Одељењске заједнице - Одељењског старешине и остваривање васпитне улоге школе.
Специфични циљевиУпознавање са савременим теоријским, методичким и емпиријским знањима за рад на часу Одељењске заједнице. Подстицање међусобне интеракције наставник ученик и стварање услова за развој ученика и успешно формирање колектива. Стицање знања о развојним карактеристикама и потребама ученика и начинима препознавања потреба. Упознавање са начинима конструктивног решавања конфликата и посредовања у ситуацијама насиља и дискриминације. Упознавање са начинима постизања позитивне атмосфере. Стицање знања о принципима и методама рада на часовима Одељењске заједнице. Јачање професионалник капацитета Одељењских старешина за управљење одељењем. Мотивисање и оспособљавање наставника за самосталну израду радионица за часове одељењских заједница.
Теме програмаИскуства у реализацији часова ОЗ/ОС; Основни принципи и методе рада на часовима ОЗ/ОС; Развојне карактеристике ученика; Начини стварања позитивне атмосфере узајамног поштовања у учионици; Конструктивни начини решавања проблема и колнфликтинх ситуацијиа; Области и садржаји рада на часовима ОЗ/ОС; Основни методолошки принципи радионичког рада и креирање радионица за часове ОЗ/OС
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара је 3 000 динара по учеснику за оба дана, што износи 90 000 динара за групу од 30 учесника .
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61