logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

390 Корак по корак – квалитетном образовном праксом ка друштву знања Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд
Особа за контактМилена Михајловић, cipcentar@cipcentar.org, 011/322-3909, 063/107-8377
АуториВесна Златаровић, програмска координаторка, ЦИП Центар за интерактивну педагогију, Београд; Олга Лакићевић, програмска координаторка, ЦИП Центар за интерактивну педагогију, Београд
РеализаториВесна Златаровић, психолог, ЦИП Центар за интерактивну педагогију, Београд; Соња Париповић, професор разредне наставе, ОШ „Соња Маринковић“, Нови Сад; Петра Глигоријевић, професор разредне наставе, ОШ „Соња Маринковић“, Нови Сад; Ивана Грошко, професор разредне наставе, ОШ „Соња Маринковић“, Нови Сад; Слађана Голубовић, психолог, ОШ „Сретен Младеновић Мика“, Ниш; Светлана Радосављевић, педагог, ПУ „Наше дете“, Врање; Олга Лакићевић, програмска координаторка, ЦИП Центар за интерактивну педагогију, Београд
Општи циљевиУпознавање принципа образовног и васпитног рада усмереног на дете/ученика и начине ефикасног подстицања процеса учења.
Специфични циљевиРазумевање успостављања правила заједно са децом као механизма стварања атмосфере узајмног уважавања потребне за ефикасно учење. Упознавање са карактеристикама подстицајне средине за учење. Разумевање да се у конструкцији знања ангажује цела особа. Упознавање са техникама кооперативног учења и вештина потребних за рад у групи и тиму. Развијање вештине индивидуализованог приступа и одговорности за образовање све деце без обзира на личне карактеристике појединог детета. Сагледавање портфолија које воде деца као средства учења учења. Развијање позитивног става према укључивању породице у васпитно образовни рад. Разумевање сложености наставничке, односно васпитачке професије и неопходности доживотног учења у савременом свету.
Теме програмаДруштво знања и импликације на образовни систем; Интеракција у одељењу; Средина за учење; Учење као конструкција знања; Стратегије подучавања – подстицај развоју целокупне личности; Праћење, процењивање и планирање као средства квалитетне наставе; Инклузивност, уважавање различитост, образовање за демократију; Породица и локална зајединца у наставном процесу; Професионални развој; Самопроцена; Прихватање промена
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15 - 30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена120 000,00 за групу од 30, по учеснику 4 000.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61