logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

391 Креативно учење и примена техника цртања Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Париске комуне бб, Ниш
Особа за контактВиолета Панчић, info@rcnis.edu.rs, 018/202-300, 069/296-6515
Ауторидр Небојша Милићевић, доцент Филозофског факултета, Универзитета у Нишу; мр Мирослав Живковић, ванредни професор Факултета уметности, Универзитета у Нишу; др Славко Милојковић, доцент Универзитета у Приштини
Реализаторидр Небојша Милићевић, доцент Филозофског факултета, Универзитета у Нишу; мр Мирослав Живковић, ванредни професор Факултета уметности, Универзитета у Нишу; др Славко Милојковић, доцент Универзитета у Приштини
Општи циљевиПобољшање квалитета наставе повећањем степена компетенције наставног особља у домену психологије учења и креативности. Повећање степена компетенције наставног особља у процесу развијања и подршке креативних потенцијала ученика.
Специфични циљевиОспособљавање учесника да: разумеју карактеристике и различите стилове решавања проблема; разумеју значај утицаја цртежа и ликовних техника на процес учења; примене цртачке технике на процес учења и та знања пренесу ученицима; организују рад у настави који поспешују креативне способности појединца и групе; примене и прилагоде стечена знања у области психологије креативности кроз наставне предмете и савладавање градива; анализирају и објективно процене креативни рад и потенцијале појединаца и групе; анализирају и процене заступљеност дивергентне продукције у одељењу и предузму мере које би поспешиле овај начин решавања проблема; пруже подршку ученицима у процесу развијања и примене креативних способности.
Теме програмаКреативно мишљење и продукција; Образовање и креативност, стварање креативне атмосфере у образовању; Цртеж као средство комуникације и савладавања градива; Технике цртања и елементи цртежа; Таленат и мерење креативности; Когнитивни систем обраде информација; Дечији цртеж; Елементи цртања; Индивидуална и групна креативност
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена67 700 динара бруто, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61