logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

392 Креативност у настави као фактор успешног учења Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-62
АуториМиљана Китановић, психолог - наставник психологије и стручни сарадник, психотерапијски саветник, едукант Гешталт психотерапијског правца, запослена у Гимназија„Душан Васиљевˮ, Кикинда
РеализаториМиљана Китановић, психолог, предметни наставник и стручни сарадник, психотерапијски саветник, едукант Гешталт психотераписјког правца, запослена у Гимназији„Душан Васиљевˮ, Кикинда; Стаменка Судар - психолог, предметни наставник и стручни сарадник, Средња економска школа Сомбор
Општи циљевиУнапређивање знања и вештина наставника за рад на развоју креативности ученика у сврху ефикаснијег учења и подстицања раста и развоја личности. Ослобађање креативних потенцијала наставника и ученика у наставном процесу.
Специфични циљевиОспособљавање наставника да припрема, организује и води наставу која подстиче креативност и доводи до ефикаснијег учења. Охрабривање ученика да мисле креативно и усуде се да буду другачији. Покретање личне креативности. Подстицање унутрашње мотивације ученика.
Теме програмаЛичност и креативност; Психолошки механизми креативног процеса; Управљање процесом учења путем креативних метода; Развијање креативности и импликације у образовној пракси
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 40 000 дин. нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61