logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

393 Кроз радионицу унапређујемо наставничке активности „КРУНА“ - унапређен и допуњен програм Радионица о радионици "РоР" Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМарија Максимовић, surs@surs.org.rs, 011/324-5385, 064/644-5378
АуториСнежана Неца Јовић, стручна сарадница-педагог, спец. за методику ГВ-а, педагошки саветник, ОШ „Живко Љујић”, Нова Варош; Драган Кувељић, учитељ/професор разредне наставе, спец. за методику ГВ-а, педагошки саветник, ОШ „Милосав Стиковић”, Пријепоље
РеализаториСнежана Неца Јовић, стручна сарадница-педагог, спец. за методику ГВ-а, педагошки саветник, ОШ „Живко Љујић”, Нова Варош; Драган Кувељић, учитељ/професор разредне наставе, спец. за методику ГВ-а, педагошки саветник, ОШ „Милосав Стиковић”, Пријепоље
Општи циљевиЈачање професионалних капацитета наставника у примени иновативних метода наставе и учења ради унапређивања развоја и постигнућа ученика. Развијање компетенција наставника за примену ефикасних стратегија поучавања, учења и праћења напредовања ученика.
Специфични циљевиРазумевање радионичарског начина рада. Примена правила у регулисању односа у групи. Сензибилизација за нивое партиципације деце. Коришћење прописаних садржаја у служби циљева учења. Практиковање постављања задатака на више нивоа тежине. Развијање вештине праћења процеса учења. Оснаживање за примену радионичарског начина рада.
Теме програмаКруг - као начин живљења - карактеристике радионице; Правила чувају наше достојанство – дефинисање понашања; Право да учествујем – партиципација деце; Ко зна циљ – наћи ће и пут - циљеви и исходи образовања; Школа памћења или школа мишљења - нивои постигнућа; Учење је процес, а не резултат- праћење напредовања; Сазнање као пријатно искуство - примена радионице
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена семинара за групу износи 55 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61