logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

394 Медији у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за развој и примену науке, технологије и информатике, Шафарикова 1, Нови Сад
Особа за контактСлободан Попов, cnti.kontakt@gmail.com, 021/444-024, 063/727-4043
Ауторипроф. др Слободан Попов, ЦНТИ, Нови Сад; Тијана Аугустинов, Основна школа „Вук Караџић”, Бачка Паланка; Златко Тешан, Основна школа „Вук Караџић”, Бачка Паланка
Реализаторипроф. др Слободан Попов, ПМФ Нови Сад; Тијана Аугустинов, Основна школа „Вук Караџић”, Бачка Паланка; Златко Тешан, Основна школа „Вук Караџић”, Бачка Паланка
Општи циљевиЦиљ је да се настава унапреди и приближи ученику применом савремених медија и савремених технологија; да се наставници оспособе да једноставним, али ефикасним програмима користе дигитални фотоапарат, дигиталну камеру, рачунар и пројектор у настави.
Специфични циљевиПрограм Медији у настави има за циљ оспособљавање наставног кадра за израду и примену дигиталне фотографије, 3Д модела, анимације и филма у наставном процесу што подразумева, поред овладавања потребним програмима и средствима за бележење слике и видео записа упознавање са структуром видео исказа и његовом применом у наставном процесу у коме ће самостално укомпоновати текст, звук, фотографију, видео запис у анимацију, 3Д моделе и филм.
Теме програмаДигитална фотографија; Дигитални фотоапарат; Снимање дигиталним фотоапаратом; Повезивање фотоапарат са рачунаром; Филм у настави; Снимање, обрада и монтажа филма; Дискусија и корекције; 3Д моделовање у настави; Увод у Google SketchUp-a; Сложенији 3Д модели; Виши нивои сложености 3Д модела: Креирање сопственог решења или модела; Анимација у настави; Савладавање програма за дводимензионалну и тродимензионалну анимацију; Интеграција анимације у мултимедијалне садржаје као атрактивне водиље кроз приказ наставне јединице; Примена вештина у пракси
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена реализације износи 4 600 динара по полазнику. Коначна цена зависи од величине групе и договора са полазницима у вези аранжмана.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61