logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

395 Методе активно-оријентисане наставе Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење наставника "ВЕТ Форум", Југ Богданова 11, Ужице
Особа за контактНебојша Јелисавчић, udruzenjevetforum@gmail.com, 031/519-417, 064/288-2818
АуториРаденко Марковић, професор економске групе предмета, Економска школа, Ужице; Зорица Караић-Шибалић, наставник математике, Економска школа, Ужице; Јелена Вучинић, наставник српског језика и књижевности, Економска школа, Ужице; Дејан Пејчић, наставник рачунарства и информатике, Економска школа, Ниш; Саша Манић, наставник математике, Правно- пословна школа, Ниш; Живорад Младеновић, наставник рачунарства и информатике, Економска школа, Крагујевац; Јовица Јевтић, наставник географије, Економско-трговинска школа, Параћин; Стеван Спајић, наставник рачунарства и информатике, Економско – трговинска школа, Бечеј; Сретен Јовић, професор економске групе предмета, Стручна школа „Свети Сава“, Бујановац; Имре Зомбори, професор економске групе предмета, Економска средња школа „Боса Милићевић“, Суботица; Милица Стевановић, школски педагог, Економска школа, Ниш
РеализаториРаденко Марковић, професор економске групе предмета, Економска школа, Ужице; Зорица Караић-Шибалић, наставник математике, Економска школа, Ужице; Јелена Вучинић, наставник српског језика и књижевности, Економска школа, Ужице; Дејан Пејчић, наставник рачунарства и информатике, Економска школа, Ниш; Саша Манић, наставник математике, Правно- пословна школа, Ниш; Живорад Младеновић, наставник рачунарства и информатике, Економска школа, Крагујевац; Јовица Јевтић, наставник географије, Економско-трговинска школа, Параћин; Александар Драгановић, наставник економске групе предмета, Економско-трговинска школа, Параћин; Стеван Спајић, наставник рачунарства и информатике, Економско – трговинска школа, Бечеј; Сретен Јовић, професор економске групе предмета, Стручна школа „Свети Сава“, Бујановац; Имре Зомбори, професор економске групе предмета, Економска средња школа „Боса Милићевић“, Суботица
Општи циљевиОвладавање методама активно-оријентисане наставе уз развијање компетенција за њихову примену и за унапређење наставног процеса.
Специфични циљевиУпознавање са карактеристикама и са предностима кооперативног учења. Развијање компетенција за примену савремених наставних метода (студија на случају, пројекат, учење по станицама, игра улога). Развијање компетенција за примену метода активно-оријентисане наставе.
Теме програмаКооперативно учење; Студија на случају ; Учење по станицама ; Пројекат ; Наставне технике ; Игра улога
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена програма износи 54 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61