logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

396 Методе и облици εфикасне наставе и учења - базични ниво Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за образовање и професионални развој, Текеришка 18а, Београд
Особа за контактРадован Антонијевић, eduscimail@yahoo.com, 011/405-4597, 063/811-8889
Ауторипроф. др Радован Антонијевић, ванредни професор Филозофског факултета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију
Реализаторипроф. др Радован Антонијевић, ванредни професор Филозофског факултета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; доц. др Саша Дубљанин, доцент на Филозофском факултету у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Наташа Николић, сарадник у настави на Филозофском факултету у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију
Општи циљевиРазвијање педагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника и стручних сарадника у области унапређивања знања и вештина примене иновативних модела рада у настави, као и стварање подстицајне климе у настави за ефикасно учење.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за ефикасно управљање одељењем и организовање активности учења и сазнавања у настави. Унапређивање неопходних педагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника за увођење различитих иновативних приступа и модела рада у настави. Оспособљавање наставника за овладавањем различитим облицима ефикасне интеракције у настави и учењу. Оспособљавање наставника за подршку ученицима у овладавању продуктивним и ефикасним моделима, учења. Оспособљавање наставника за откривање узрока и превладавање тешкоћа у учењу и сазнавању ученика.
Теме програмаКреирање подстицајне климе за учење и сазнавање у настави; Проблемски оријентисана настава и учење путем открића; Модели диференцираног рада у настави; Групни рад, партнерски рад и кооперативно учење; Развијање компетенција разумевања и закључивања код ученика
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупан износ хонорара реализатора је 38 000 динара нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61