logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

397 Методе и технике оцењивања засноване на критеријумима Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац
Особа за контактЛидија Крстић Стојичић, csuleskovac@gmail.com, 016/214-555, 064/897-3949
АуториРадослав Илић, дипломирани економиста, Трговинско-угоститељска школа, Лесковац; Зорица Костић, дипломирани економиста, Трговачка школа, Београд; Братислав Пејић, дипломирани туризмолог, Трговинско-угоститељска школа, Лесковац
РеализаториРадослав Илић, дипломирани економиста, Трговинско-угоститељска школа Лесковац; Зорица Костић, дипломирани економиста, Трговачка школа Београд; Братислав Пејић, дипломирани туризмолог, Трговинско-угоститељска школа Лесковац
Општи циљевиРазвијање компетенција за оцењивање ученика засновано на критеријумима.
Специфични циљевиОвладавање и примена техника за оцењивање когнитивног нивоа знања ученика. Овладавање и примена техника за оцењивање афективног нивоа знања ученика. Овладавање и примена техника за оцењивање психомоторног нивоа знања ученика. Стицање вештина за проверу постигнућа ученика.
Теме програмаПредстављање програма, терминолошка разграничења; Школско учење и принципи оцењивања; Таксономија знања (Блум и А/К матрица); Затворени и отворени задаци знања; Израда кључа – модел решења; Ситуацијски задаци за тест практичних вештина; Студије случаја; Чек листе за оцењивање задатака за тест практичних вештина
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена75 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61