logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

398 Методе Оutdoor наставе – учење у непосредном окружењу Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење за унапређивање васпитања и образовања "Креативни центар", Градиштанска 8, Београд
Особа за контактНаталија Панић, info@kreativnicentar.rs, 3088447, 064/110-2344
Ауторипроф. др Татјана Михајилов-Крстев, ванредни професор Природно-математичког факултета у Нишу, Департман за биологију и екологију
Реализаторипроф. др Татјана Михајилов-Крстев, ванредни професор Природно-математичког факултета у Нишу, Департман за биологију и екологију; Наташа Ћирић, педагошки саветник и професор разредне наставе у ОШ Чегар у Нишу
Општи циљевиУвођење нових метода наставе у непосредном окружењу, употреба едукативног потенцијала искуствено, когнитивно и психо-физички подстицајне средине.
Специфични циљевиОвладавање методама и техникама наставе изван учионице. Планирање и припрема (сценарио) за часове наставе изван учионице. Усвајање техника теренског и лабораторијског рада који је прилагођен одређеном узрасту ученика. Едукативне игре као моћни инструмент за обнову и утврђивање градива.
Теме програмаПотенцијалне могућности наставе изван учионице; Методе рада у настави изван учионице; У којој мери и како користити корисну допунску литературу; Едукативне игре као инструмент за обнову и утврђивање стечених знања
Циљна групанаставник разредне наставе
Број учесника24
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу од 24 учесника је 57 600,00 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61