logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

399 Методика примене мултимедија у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за развој и примену науке, технологије и информатике, Шафарикова 1, Нови Сад
Особа за контактСлободан Попов, cnti.kontakt@gmail.com, 021/444-024, 063/727-4043
Ауторипроф. др Слободан Попов, ванредни професор ПМФ у Новом Саду, председник ЦНТИ; проф. др Јасна Адамов, ванредни професор ПМФ у Новом Саду; Јован Сандић, професор информатике, Средња школа „Светозар Милетић”, Нови Сад
Реализаторипроф. др Слободан Попов, ванредни професор ПМФ у Новом Саду, председник ЦНТИ; проф. др Јасна Адамов, ванредни професор ПМФ у Новом Саду; Јасмина Пастоњицки, професор информатике, директор ОШ „Васа Стајић" Нови Сад; мр Јованка Терзић, професор биологије, Гимназија „Исидора Секулић”, Нови Сад; Тијана Аугустинов, професор информатике, ОШ „Вук Караџићˮ, Бачка Паланка; Златко Тешан, професор ликовне културе, ОШ „Вук Караџић”, Бачка Паланка; Лери Менгер, професор музичке културе, ОШ „2.октобар”, Николинци
Општи циљевиОспособити наставнике за примену мултимедија у савременој настави. Стицање савремених дидактичко – методичких знања из области савремене наставе; стицање знања о могућностима примене мултимедија у савременој настави.
Специфични циљевиИзграђивање нових приступа настави, ученицима и мултимедијима у настави; упознавање различитих образовних софтвера, формирање вештине наставника у примени дидактичко – методичких знања у областима примене мултимедија у различитим наставним предметима основне и средњих школа.
Теме програмаСавремена настава и мултимедија; Образовни софтвер у настави; Техничко - информатички захтеви образовног софтвера; Провера усвојености садржаја; Методички приступ употребе мултимедије; Наставни садржаји и мултимедија; Интернет и мултимедија; Прикупљање и обрада видеоматеријала; Израда мултимедијалне презентације; Microsoft Power Point презентација; Израда теста; Приказ пројеката
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (21 бод)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена реализације износи 4 600 динара по полазнику. Коначна цена зависи од величине групе и договора са полазницима у вези аранжмана.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61