logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

4 Развијање информационе и медијске писмености наставника и ученика – кључ за целоживотно учење Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаДруштво школских библиотекара Србије, Булевар војводе Бојовића 2, Београд
Особа за контактСлађана Галушка, sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs, 011/398-4727, 063/206-378
АуториСлађана Галушка, стручни сарадник - библиотекар, ОШ „Милорад Мића Марковић“, Мала Иванча; Гордана Љубановић, руководилац Одсека за континуирано стручно усавршавање, Народна библиотека Србије, Београд; Анђелка Танчић, стручни сарадник - библиотекар, ОШ „Ратко Митровић“, Нови Београд
РеализаториСлађана Галушка, стручни сарадник - библиотекар, ОШ „Милорад Мића Марковић“, Мала Иванча; Гордана Љубановић, руководилац Одсека за континуирано стручно усавршавање, Народна библиотека Србије, Београд; Анђелка Танчић, стручни сарадник - библиотекар, ОШ „Ратко Митровић“, Нови Београд; Весна Ињац, библиотекар саветник у Одељењу селективне набавке, Народна библиотека Србије, Београд
Општи циљевиУнапређивање информационе и медијске писмености наставника и стручних сарадника ради побољшања информационе и медијске писмености ученика.
Специфични циљевиУнапређивање медијске и информационе писмености наставника и стручних сарадника. Оспособљавање наставника и стручних сарадника за примену метода за анализу и критичко процењивање различитих медијских садржаја, као и креирање одговарајуће медијске поруке. Упознавање полазника са могућим програмом за развијање информационе и медијске писмености ученика кроз интердисциплинарну наставу. Унапређивање сарадње школских библиотекара и наставника на развијању информационе и медијске писмености ученика. Мотивисање наставника и стручних сарадника на унапређење рада, стални професионални развој и целоживотно учење.
Теме програмаПисмености за 21. век; Вештине информационе писмености и вештине учења; Медији и медијски језик; Информациона и медијска писменост и наставни план и програм; Поучавање ученика информационој и медијској писмености; Наставни материјал и задаци за ученике
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиДа
ЦенаУкупна цена за групу је 90 000 динара.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61