logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

40 Млади и родитељи против вршњачког насиља 1 – рад са младима Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаДруштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Ђушина 7/3, Београд
Особа за контактАлександра Џамић, dpscpp@sezampro.rs, 011/323-2961, 063/275-236
Ауторимр Невенка Бадњаревић, психолог, породични терапеут; мр Марија Тепурић, психолог, РЕПТ терапеут; Лидија Филиповски, психолог, породични терапеут; спец. медијације Маја Жегарац, психолог, породични терапеут; спец. медијације Вера Деспотовић Станаревић, соц. радник, асистент на факултету Сингидунум, у Београду; Светлана Аћимовић, соц. радник, породични терапеут; Зорана Бањац, психолог, породични терапеут; доц. др Јасна Хрнчић, психолог, предавач на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду.
Реализаторимр Невенка Бадњаревић, психолог, породични терапеут; Лидија Филиповски, психолог, породични терапеут; спец. медијације Маја Жегарац, психолог, породични терапеут; спец. медијације Вера Деспотовић Станаревић, соц. радник, асистент на факултету Сингидунум у Београду; Светлана Аћимовић, соц. радник, породични терапеут; доц. др Јасна Хрнчић, психолог, предавач на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду; Светлана Миленковић, психолог
Општи циљевиСтицање знања и вештина за рад са младима на спречавању проблематичног и агресивног понашања и подстицању њиховог друштвено пожељног понашања.
Специфични циљевиПомоћи младима да повежу осећања и веровања са агресивним понашањем, препознају и обуздају бес, просоцијално реше конфликте, уче методе реституције и надокнаде штете, уклопе се у вршњачку групу и школу.
Теме програмаВрсте и облици агресивног понашања младих; Фактори ризика; Презентација радионице бр.1; Презентација радионице бр. 2; Приказ садржаја и структуре радионице бр. 3,4,5 и 6 за рад са младима; Приказ садржаја и структуре радионице бр. 7 и 8, и провера стечених знања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена тродневног семинара за групу од 25 учесника износи 150 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61