logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

400 Методички модели интерактивне разредне наставе Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУчитељски факултет, Краљице Наталије 43, Београд
Особа за контактЈасмина Милинковић, dekanat@uf.bg.ac.rs, 011/361-5225, 062/808-0316
Ауторипроф. др Јасмина Милинковић, ванредни професор на Учитељском факултету Универзитета у Београду; доц. др Зорица Цветановић, доцент на Учитељском факултету Универзитета у Београду; др Зорица Веиновић, асистент на Учитељском факултету, Универзитета у Београду; мр Валерија Јанићијевић, асистент на Учитељском факултету Универзитета у Београду; мр Вера Вечански, наставник уметности на Учитељском факултету Универзитета у Београду, предмет Визуелне уметности; мр Марија Павловић, асистент на Учитељском факултету Универзитета у Београду, предмет Методика наставе ликовне културе; Ана Сарвановић, асистент на Учитељском факултету Универзитета у Београду, предмет Методика наставе ликовне културе; Александра Стошић, асистент на предмету Методика наставе музичке културе, Учитељски факултет, Универзитет у Београду; Милена Митровић, асистент – сарадник у настави на Учитељском факултету Универзитета у Београду
Реализаторидоц. др Александра Милетић, доцент на Учитељском факултету Универзитета у Београду; мр Марија Павловић, асистент на Учитељском факултету Универзитета у Београду; мр Оливера Ђокић, асистент на Учитељском факултету Универзитета у Београду; Ана Сарвановић, асистент на Учитељском факултету Универзитета у Београду; Горана Старијаш, асистент на Учитељском факултету Универзитета у Београду
Општи циљевиЦиљ је да упознајући учитеље са различитим методичким моделима интерактивног рада у оквирима низа школских предмета, наставнике обучимо и мотивишемо да искористе широке могућности примене интерактивне наставе.
Специфични циљевиРазвој компетенција за интерактивни приступ упознавањем могућности примене интерактивних математичких игара уз оспособљавање за креирање и имплементацију игара у настави математике. Упознавање са могућностима интерактивног приступа употребе музејских садржаја у настави ликовне културе. Упознавање интерактивног приступа анализи дужих прозних дела, као и увођење у поетику писаца одређених наставним програмом кроз групни облик рада. Обука наставника за развијање компетенција ученика за одговорну и одрживу потрошњу у настави природе и друштва кроз интерактивну наставу. Развој компетенција за бирање музичких садржаја и креирање интерактивног приступа усмереног ка повезивању садржаја више школских предмета.
Теме програмаУвод у интерактивни присуп у разредној настави; Математичка игра као елемент интерактивног приступа у настави математике; Музичка прича у интегративном приступу настави музичке културе; Групни облик рада у настави књижевности; Настава природе и друштва и образовање за одрживи развој; Развијање компетенција за одговорну и одрживу потрошњу у настави природе и друштва
Циљна групанаставник разредне наставе
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу од 30 учесника је 150 000 без пдв-а.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61