logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

401 Микронастава - вршњачка едукација наставника Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за унапређење наставе "Абакус", Љубише Миодраговића 7Ж/5, Београд
Особа за контактГоран Станојевић, centarabakus@gmail.com, 064/809-0630
АуториДринка Савић, педагог, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Маја Тодоровић, наставник, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Вела Чоја, наставник, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Вишња Исидора Дивилд Жежељ, педагог, Средња информатичка школа, Сремски Карловци; Снежана Голић, директор, Средња информатичка школа, Сремски Карловци
РеализаториДринка Савић, педагог, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Маја Тодоровић, наставник, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Вела Чоја, наставник, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Вишња Исидора Дивилд Жежељ, педагог, Средња информатичка школа, Сремски Карловци; Снежана Голић, директор, Средња информатичка школа, Сремски Карловци
Општи циљевиНепрекидно интерно усавршавање, побољшање наставничких компетенција у области поучавања и учења применом микронаставе као облика вршњачке едукације. Вежбање посебних структурних елемената наставног процеса и њихово обједињавање у микрочасове.
Специфични циљевиУвежбавање издвојених елемената наставничких вештина (истицање циља часа, стварање потребне атмосфере за час, демонстрација, развијање дискусије, решавање инцидентних ситуација, постављање питања која подстичу на различите облике размишљања, планирање активности ученика...), почев од једноставнијих ка сложенијим, за разлику од класичног система, где се у целости усваја понашање наставника одједном. Примена различитих метода наставе и технологија у настави. Осавремењивање наставног процеса. Повећање мотивације наставника и ученика. Размена мишљења о актуелним проблемима примене различитих наставних метода и средстава. Израда наставних средстава.
Теме програмаПланирање рада са ученицима; Постављање питања и задатака који подстичу употребу различитих облика мишљења; Наставник као модератор позитивне атмосфере на часу; Значај добре комуникације у наставном процесу; Микронастава као подршка подучавању и учењу
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 30 учесника је 75 000 динара бруто.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61