logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

402 Мотивација за учење употребом критичког мишљења у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаКреативна педагогија, Косовска 77, Пожаревац
Особа за контактРадиша Ђорђевић, kreativnapedagogija@gmail.com, 012/523-290, 064/191-9912
АуториМилош Јеремић, наставник филозофије, Пожаревачка гимназија
РеализаториМилош Јеремић, наставник филозофије, Пожаревачка гимназија, Пожаревац; Живкица Ђорђевић, школски педагог, Пожаревачка гимназија, Пожаревац; Наташа Берић, наставник енглеског језика, Пожаревачка гимназија, Пожаревац; Наташа Радовановић, школски педагог, ОШ „Десанка Максимовићˮ, Пожаревац; Марија Костић, професор грађанског васпитања, Пожаревачка гимназија, Пожаревац
Општи циљевиУнапређење компетенција наставника за подстицање повољних мотивационих уверења према учењу коришћењем техника критичког мишљења у осмишљавању наставе.
Специфични циљевиРазвијање компетенција наставника за примену критичког мишљења у настави у циљу мотивације за учење. Образовање уверења о значају критичког мишљења.
Теме програмаСтратегија савремене наставе; Moтивaциja и мoтивaциoнa увeрeњa; Рeфлeксивни мoдeл eдукaциje; Eкспeртски тимoви; Умeтнoст пoстaвљaњa питaњa (Сoкрaтски мeтoд), рaдиoницa; Филoзoфиja сa дeцoм, рaдиoницa; Хeрмeнeутикa сa дeцoм, рaдиoницa
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (15 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПланирана цена је 90 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61