logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

403 Мотивација и психолошки принципи учења Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаУдружење "Група МОСТ", 27. марта 28, Београд
Особа за контактСнежана Лазаревић, grupa.most@gmail.com, 011/355-0099, 064/555-0220 и 062/756-572
АуториЉиљана Симић, психолог, стручни сарадник ОШ „Милан Муњас“, Уб; Љиљана Стојановић, професор математике, специјалиста наставе математике, Техничка школа Зајечар; Душанка Ћировић, школски психолог-педагог, стручни сарадник, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац; Сњежана Мрше, психолог, програмска директорка, „Група МОСТ”; Борислава Максимовић, психолог, Координатор за инклузивно образовање, пројекат ДИЛС
РеализаториЉиљана Симић, психолог, стручни сарадник ОШ „Милан Муњас“, Уб; Љиљана Стојановић, професор математике, специјалиста наставе математике, Техничка школа Зајечар; Душанка Ћировић, школски психолог-педагог, стручни сарадник, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац; Сњежана Мрше, психолог, програмска директорка, „Група МОСТ”; Борислава Максимовић, психолог, Координатор за инклузивно образовање, пројекат ДИЛС; Милена Јеротијевић, психолог, координатор програма за стручно усавршавање Групе МОСТ, Београд; Радмила Гошовић, професор филозофије, извршна директорка, „Група МОСТ”, Београд; Љиљана Тошић Радовановић, психолог, директор школе, ОШ „Десанка Максимовић”, Чокот, Ниш; Драгица Миражић-Немет, дипломирани психолог, наставница грађанског васпитања, ОШ „Соња Маринковић”, Нови Сад; Стаменка Судар, дипломирани психолог, предметни наставник и стручни сарадник, Средња економска школа, Сомбор; Татјана Павловић, психолог, стручни сарадник психолог-психотерапеут, ПУ „Нада Наумовић”, Крагујевац; Вера Муждека, дипломирани хемичар, наставник хемије у пензији, Крагујевац; Милена Ћуковић, професор разредне наставе, ОШ „Бранко Радичевић“, Бујановац; Милена Васић, стручни сарадник педагог, ОШ „Бата Булић”, Петровац на Млави; Весна Богосављевић, стручни сарадник педагог, ОШ „Слободан Секулић”, Ужице; Гордана Ђигић, магистар психологије, асистент на Департману за психологију Филозофског факултета у Нишу; Марица Гаврилов, стручни сарадник, психолог, ОШ „Др Јован Цвијић”, Зрењанин
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника и стручних сарадника за организовање ефикасније и ефективније наставе и учења.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за примену различитих стратегија учења и мотивације за учење. Оснаживање наставника да пруже подршку ученицима у развијању саморегулационих стратегија учења и мотивације за школско учење.
Теме програмаКонцепт учења; Психолошки принципи учења; Стратегије ефикасног учења; Социјални контекст учења – настава каo интеракција; Сoцијални кoнтекст учења – лични пoглед на интеракцију ученик-наставник; Принципи учења и социјални контекст учења - значај за инклузивну образовну праксу; Мотивација, учење и успех у учењу; Атрибуције; Мотивациона клима у одељењу; Улога родитеља у мотивисању ученика за учење
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 95 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61