logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

404 Мултимедијa у настави и учењу у основној школи Компетенцијa: K2
Приоритети: 10
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић 6, Крагујевац
Особа за контактЗорица Николић, znikolic.centar@gmail.com, 034/201-303, 062/854-2295
АуториМиљана Милојевић, професор разредне наставе, педагошка саветница, ОШ „Мома Станојловић”, Крагујевац
РеализаториМиљана Милојевић, професор разредне наставе, педагошка саветница, ОШ „Мома Станојловић”, Крагујевац; Зорица Поповић, професор разредне наставе, ОШ „Мома Станојловић”, Крагујевац; Зорица Сорак, професор југословенских књижевнолсти и српског језика, стручна сарадница-школски библиотекар, педагошка саветница, ОШ „Станислав Сремчевић”, Крагујевац
Општи циљевиУнапредити и осавременити наставу применом мултимедија у реализацији наставних и ваннаставних садржаја у основној школи. Пружити стручну методичку помоћ наставницима за квалитетније, занимљивије и креативније припремање и извођење наставе.
Специфични циљевиОспособити наставнике за креирање презентација и е-тестова са различитим наменама – предавања, утврђивања, систематизовања и провере знања, промоције (школе, ученичких постигнућа...). Коришћење доступних и формирање различитих база података које су у функцији процеса наставе; коришћење образовних CD-а. Увођење иновација у процес учења и подизање квалитета наставе. Мотивисати наставнике за примену мултимедија у настави основне школе.
Теме програмаМесто и улога мултимедија у савременом образовном процесу; Упознавање са различитим изворима мултимедијалних садржаја: едукативни CD, енциклопедије, речници, атласи, приручници, електронски уџбеници, базе знања, електронски тестови; Електронски тестови знања - израђени у програму Moodl (обука за практичну примену); Електронски тестови знања - израђени у програму Moodl (обука за израду тестова); Самостално-практично упознавање полазника са различитим изворима мултимедијалних садржаја; Упознавање програма Power Point - начин израде презентација; Израда сценарија за час/активност који/а ће се реализовати путем презентације; Креирање презентације практичним радом на рачунарима; Упознавање са могућностима извођења наставе у фоно лабораторији; Приказивање и коментар презентација - дело полазника
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена20 000 динара (по дану) у нето износу, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61