logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

405 Мултимедији у функцији интерактивне наставе Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионално друштво за техничко и информатичко образовање, Македонска 11, Зрењанин
Особа за контактМилош Соро, regionalno@gmail.com, 023/536-339, 063/151-8823
АуториМилош Соро, педагошки саветник, професор техничког и информатичког образовања, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Зрењанин ; проф. др Драгана Глушац, ванредни професор Техничког факултета у Зрењанину, Катедра за методичке науке и технологије у образовању
Реализаторипроф. др Драгана Глушац, ванредни професор Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Катедра за методичке науке и технологије у образовању; доц. др Иван Тасић, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, Катедра за методичке науке и технологије у образовању; Верица Радованов, педагог, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Зрењанин ; Ања Стојшин, наставник-дефектолог, ОСШ „9. мај“, Зрењанин; Даница Гавриловић, професор техничког и информатичког образовања, ОШ „ Нови Сад; Младен Јовановић, професор информатике, ОШ„Десанка Максимовић“, Чокот (Ниш); Милан Динић, професор технике и информатике, ОШ „Вук Караџић“, Житковац; Светлана Крстанић, дипломирани филолог, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Зрењанин; Милош Соро, педагошки саветник, професор техничког и информатичког образовања, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Зрењанин
Општи циљевиОснаживање методичких и стручних капацитета запослених у образовању; Овладавање иновативним методама наставе и учења коришћењем дигиталне технологије.
Специфични циљевиПодстицање и примена индивуализацијје учења и самоучења, моделовања и симулација у настави, успостављање активног мисаоног односа, коришћење савремених дигиталних средстава у наставном процесу, обука за израду електронских интерактивних тестова, коришћење интернета и израда мултимедијалних презентација интерактивних софтвера.
Теме програмаСавремене наставне методе; Инклузија и савремене методе наставе; Коришћење рачунара у раду са децом којима је потребна додатна подршка; Планирање наставе и припрема наставника; Припрема мултимедијалних садржаја; Коришћење ресурса знања и учења - интернет; Израда мултимедијалних садржаја; Презентовање радова
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за 30 учесника је 195 000 динара / 6500,оо динара по учеснику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61