logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

407 Настава информатике и информатика у настави – креативна примена ИКТ-а у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 10
ИнституцијаПрва нишка гимназија "Стеван Сремац", Вождова 27, Ниш
Особа за контактСилвана Ивковић, ssremac@medianis.net, 018/576-380, 060/385-7122
АуториСнежана Марковић, наставница рачунарства и информатике, Шеста београдска гимназија, Београд; Силвана Ивковић, наставница рачунарства и информатике, Прва нишка гимназија „Стеван Сремац”, Ниш; Дијана Ђорђевић, наставница рачунарства и информатике, Гимназија „Светозар Марковић", Уметничка школа, Ниш; Иван Бућковић, наставник рачунарства и информатике, Шеста београдска гимназија, Београд
РеализаториСнежана Марковић, наставница рачунарства и информатике, Шеста београдска гимназија, Београд; Силвана Ивковић, наставница рачунарства и информатике, Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“, Ниш; Дијана Ђорђевић, наставница рачунарства и информатике, Гимназија „Светозар Марковић”, Уметничка школа, Ниш; Љубиша Ивковић, наставница рачунарства и информатике, Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“, Ниш; Иван Бућковић, наставник рачунарства и информатике, Шеста београдска гимназија, Београд; Симонида Вукобрат, наставница психологије, Петнаеста београдска гимназија, Београд
Општи циљевиЈачање компетенција за примену информационо-комуникационих технологија и увођење иновативних метода наставне праксе уз коришћење ИКТ-а развијањем „вештина за 21. век“.
Специфични циљеви•Упознавање наставника са концептом „вештина за 21. век“. •Упознавање са различитим облицима рада и активности у складу са интересовањима и вештинама ученика. •Развој креативног приступа организацији часа и наставног материјала коришћењем ИКТ. •Јачање информационих, медијских и технолошких компетенција наставника. •Упознавање алата за креирање мултимедијалних презентација. •Упознавање са принципима квалитетне циљане напредне претраге интернета у служби добре припреме и реализације часа.
Теме програмаШкола за 21. век - предавање; Два сценарија-радионица; Алат за израду мултимедијалне презентације (опционо Прези, Муви мејкер и сл.)- радионица; Напредно претраживање интернета - радионица
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЗа групу од 30 полазника 30 000 - 90 000 дин, у зависности од специфичности групе.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61