logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

408 Наставне методе између теорије и праксе Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-62
АуториЗденка Ивковић, професор педагогије, директор ОШ „Милош Црњански”, Нови Сад; Јелена Криш Пигер, професор педагогије, самостални стручни сарадник, Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад
РеализаториЗденка Ивковић, професор педагогије, директор ОШ „Милош Црњански” Нови Сад Јелена Криш Пигер, професор педагогије, самостални стручни сарадник, Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад
Општи циљевиРазвој компетенција наставника у примени различитих наставних метода у складу са знањима и искуствима ученика, њиховим индивидуалним карактеристикама и потребама, постављеним циљевима, исходима, садржајима и карактеристикама контекста у којем ради.
Специфични циљевиПобољшање квалитета наставе и повећање нивоа оперативности у раду ученика и наставника правилним избором наставних метода. Уочавање условљености избора наставних метода са различитим факторима наставе. Побољшање мотивације ученика за учење и изградња кооперативних односа у настави кроз слободно изношење сопствених идеја, постављање питања, дискусију у вези са предметом учења. Примена различитих метода које подстичу и подржавају различите стилове учења, развој стратегије учења и упућују на трансфер знања. Развој способности за оптимално обликовање наставног часа у циљу праћења и вредновања постигнућа ученика. Оспособљавање за развијање и испољавање креативних потенцијала ученика, развој и примену различитих мисаоних вештина и облика мишљења.
Теме програмаПојам, развој и класификација наставних метода; Условљеност избора наставних метода различитим факторима наставе; Место наставних метода у планирању рада; Место наставних метода у припреми за час; Практична примена наставних метода
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 40 000 дин. нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61