logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

409 Наставом ex - cathedra до активног учења Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за едукацију "Дидакта", Др Ивана Рибара 21/27, Београд
Особа за контактЗорица Вукосављевић, zoricavukosavljevic@open.telekom.rs, 011/318-8315, 064/144-8776
АуториСлавица Радаљац, стручни сарадник-педагог, Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун
РеализаториИрена Ванић, наставник психологије, Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун; Марија Изгаревић Вељковић, наставник здравствене неге, Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун; Љубица Јеленковић, стручни сарадник - психолог, Земунска гимназија, Земун; др Вања Косановић, наставник физикалне медицине, Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун
Општи циљевиРазвој мисаоних способности и вештина интегрисања нових садржаја са постојећим знањима и искуствима, кроз подстицање и усмеравање индивидуалних интелектуалних напора ка тражењу смисла у садржајима трансмисивне наставе/учења.
Специфични циљевиРазвој вештина активног слушања и вођеног хватања бележака, анализе и коришћења бележака ученика. Јачање вештина праћења предавања од стране различитих типова ученика: визуелних, аудитивних, кинестетичких Развој језичке писмености и критичког мишљења у настави током предавања. Јачање унутрашње мотивације. Формативно праћење и вредновање рада у функцији учења. Неговање и усмеравање партиципативног учења и сарадње. Развој вештина дугорочног памћења. Развој вештина трансфера учења, у смислу развоја стратегија учења и развој интелектуалних вештина, као и примене знања и вештина у свакодневном животу.
Теме програмаСмисленост као веза рецептивне наставе и активног учења; Вештине предавања/слушања у циљу увиђања смислености у садржај; Развој вештина слушања; Шта наставник чини да би га ученик слушао; Вођено хватање бележака ученика; Анализа и коришћења бележака после предавања; Мисаона активност ученика бзиром на њихове разлике у начуну учења и изражавања мисли; Технике активног слушања-праћења предавања, бележења- хватања бележака и памћење кључних садржаја
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаБруто цена је 120 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61