logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

410 Нова школа-вишефронтална настава Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар за унапређење наставе "Абакус", Љубише Миодраговића 7Ж/5, Београд
Особа за контактГоран Станојевић, centarabakus@gmail.com, 064/809-0630
АуториСавић Дринка, стручни сарадник дипломирани педагог, Средња техничка ПТТ школа; Финк Иван, професор филозофије, „Карловачка гимназија“, Сремски Карловци; Савић Драган, дипломирани педагог, специјалиста медијације, Градски центар за социјални рад у Београду; Љиљана Пижурица, школски педагог, Карловачка гимназија, Сремски Карловци; Александра Пер Божић, педагог, Медицинска школа „7. април“, Нови Сад
РеализаториФинк Иван, професор филозофије, „Карловачка гимназија“, Сремски Карловци; Савић Дринка, стручни сарадник, дипломирани педагог, Средња техничка ПТТ школа; Смиља Шкорић, учитељица, ОШ „Жарко Зрењанин”, Качарево; Весна Крстић, наставник, ХТПШ „Жикица Дамњановић“, Смедеревска Паланка
Општи циљевиНастава у којој уместо подучавања доминира учење. Унапређивање улога у настави – наставник је ментор, координатор, сарадник, а ученик- активни субјект учења и наставе. Развој компетенција за учење учења, самовредновање, коришћење извора знања.
Специфични циљевиСтицање знања, вештина и вредносних ставова наставника за примену модела вишефронталне наставе, као облика индивидуализоване наставе у различитим наставним предметима; Уважавање индивидуалних разлика ученика у настави. Припрема и израда наставних материјала неопходних у вишефронталној настави. Овладавање специфичним начинима организације часа и целокупног наставног процеса у моделу вишефронталне наставе, превасходно у циљу оспособљавања ученика за учење (учења), самосталног коришћења различитих извора знања. Овладавање вештинама континуираног мотивисања ученика за самоучење, напредовања у складу са својим индивидуалним способностима и интересовањима, специфичним начином оцењивања и вођења документације у вишефронталној настави.
Теме програмаНови модели наставе и вишефронтална настава; Нова позиција ученика и наставника у вишефронталној настави; Припрема наставних материјала за вишефронталну наставу; Организација часа у вишефронталној настави; Оцењивање у вишефронталној настави
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена по полазнику је 1 800 динара бруто.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61