logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

411 О Дунаву, за Дунав - учионица на води Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење "О Дунаву-за Дунав", Господар Јованова 16, Београд
Особа за контактВукман Кораћ, odunavuzadunav@gmail.com, 011/262-3428, 065/472-6230
Ауторипроф. др Слађана Анђелковић, ванредни професор Географског факултета у Београду; мр Добрила Лукић, наставник географије, Осма београдска гимназија, Београд
Реализаторипроф. др Слађана Анђелковић, ванредни професор Географског факултета у Београду; мр Добрила Лукић, наставник географије, Осма београдска гимназија, Београд; Сања Максимовић, учитељ, водитељ програма „Дунав – учионица на води“, Нова школа плус, Београд; Вукман Кораћ, координатор програма, директор пројекта „Дунав 588”, Удружење „О Дунаву-за Дунавˮ, Београд; Јасмина Крњајић, стручни сарадник на програму, Нова школа, Београд
Општи циљевиСтицање компетенција наставника за коришћење Дунава и приобаља као амбијента за извођење наставе, кроз интеграцију предмета.
Специфични циљевиПодизање свести наставника о важности учења изван учионице у природном окружењу. Подршка наставницима за креирање радионица ван школе у којима се реализују садржаји о Подунављу. Подстицање наставника у осмишљавању истраживачких и проблемских задатака у којима се користе интегрисани садржаји о Дунаву и приобаљу. Упознавање наставника са природним карактеристикама Дунава, културно-историјском баштином Подунавља и коришћење тих садржаја у наставне сврхе кроз интеграцију садржаја; развијање свести и вештина наставника о значају учења путем непосредног контакта са предметима сазнања. Стечене компетенције о Дунаву искористити за креирање наставних ситуација у локалној средини. Развијати сарадњу са родитељима и партнерима из локалне заједнице.
Теме програмаУвод у програм семинара; Предавање „Дунав - најзначајнија река Европеˮ; Интегрисани садржаји и врсте активности ученика; Круг међузависности - проблемски задаци; Методички сценарио
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 45 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61