logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

412 Обука за радионичарски рад - интерактивне методе рада са групом Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво учитеља Новог Сада, Војводе Путника 1, Нови Сад
Особа за контактЗденка Рајковић, drustvo_uciteljans@neobee.net, 021/496-340, 064/863-4050
АуториИвана Вучић, мастер психологије, Тим Центар, Нови Сад; Бојана Филиповић, мастер психологије, Тим Центар, Нови Сад; Милица Пријовић, мастер психологије, Тим Центар, Нови Сад
РеализаториИвана Вучић, мастер психологије, Тим Центар, Нови Сад; Бојана Филиповић, мастер психологије, Тим Центар, Нови Сад; Милица Пријовић, мастер психологије, Тим Центар, Нови Сад
Општи циљевиОпшти циљ програма је оспособљавање учесника за самостално креирање, планирање и реализовање радионице на одабрану тему и примена овог метода у њиховом даљем раду са ученицима.
Специфични циљевиУпознавање са концептом радионичарског рада и правилима у радионичарском раду; усвајање неопходних знања за планирање и припрему радионице; израда сценарија радионице; упознавање и увежбавање различитих облика рада у радионици; упознавање са начином евалуације радионице; усвајање вештина фацилитације у радионичарском раду; самостално спровођење радионице од стране учесника програма уз супервизију водитеља.
Теме програмаДефинисање радионичарског рада; Кораци у планирању радионице; Интерактивни облици рада у радионици; Фацилитација (вештина вођења радионице); Припрема самосталне радионице на одабрану тему; Примена и увежбавање вештине вођења радионице; Потенцијални проблеми у радионичарском раду
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за 30 учесника је 150 000 динара. Уколико је број учесника мањи цена ће бити коригована. Минималан број учесника је 15 особа.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61