logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

413 Огледни час у личном плану професионалног развоја наставника у средњем стручном образовању Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаТехничка школа "Павле Савић", Шајкашка 34, Нови Сад
Особа за контактМила Костић, tspavles@yahoo.com, 021/633-9751, 063/429-684
Ауторимр Мила Костић, професор стручних предмета, помоћник директора, Техничка школа „Павле Савићˮ, Нови Сад; Лела Вуковић, професор енглеског језика и књижевности; МА менаџмент у образовању, Техничка школа „Павле Савић” Нови Сад; Светлана Грујић Фодор, професор физике, Техничка школа „Павле Савић“, Нови Сад
Реализаторимр Мила Костић, професор стручних предмета, помоћник директора, Техничка школа „Павле Савић”, Нови Сад; Лела Вуковић, професор енглеског језика и књижевности, МА менаџмент у образовању, Техничка школа „Павле Савић“, Нови Сад; Светлана Грујић Фодор, професор физике, Техничка школа „Павле Савић”, Нови Сад
Општи циљевиРазвијање професиналних потенцијала наставника кроз огледне часове, промовисање концепта целоживотног образовања, развијање концепта хоризонталног учења, тимског рада и кооперативног учења.
Специфични циљевиНаставници се обучавају да изводе огледне часове уз примену сета интерактивних метода. Развија се мотивациони капацитет наставника да раде на планском професионалном развоју, стручном усавршавању у установи и ван установе. Демонстрирају се методе које су мотивациони покретачи за сву децу у одељењу, са посебним освртом на одељења различитих степена постигнућа –могућности. Егземплира се начин вођења школске документације (портфолио) о изведеним огледним часовима са акцентом на дискусију и анализу. Наставници се ангажују у раду тимова за стручно планирање и усавршавање на нивоу школе.
Теме програмаСтручно усавршавање унутар установе,обавезе и могућности; Огледни час-пример добре праксе; Дискусија - огледни час и стручно усваршавање; Огледни час - сценарио; Огледни час унутар ЛППР(личног плана професионалног развоја)
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена је 112 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61