logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

414 Од почетника до компетентног наставника-професионалца Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, Чачак
Особа за контактГорица Станојевић, rccacak@eunet.rs, 032/320-100, 064/642-4132
АуториКатарина Дуњић Мандић, школски психолог, педагошки саветник, Гимназија, Чачак; Татјана Јаћимовић, школски психолог, педагошки саветник, Техничка школа, Чачак
РеализаториКатарина Дуњић Мандић, школски психолог, педагошки саветник, Гимназија, Чачак; Татјана Јаћимовић, школски психолог, педагошки саветник, Техничка школа, Чачак
Општи циљевиЈачање дидактичко-методичке и педагошко-психолошке компетентности наставника, посебно наставника почетника и стручних сарадника основних и средњих школа.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за примену комуникационих вештина у непосредном раду са ученицима. Разумевање везе између примене различитих облика рада и активности наставника и преферираних начина/стилова учења, карактеристика и потреба ученика. Сагледавање и разумевање улога наставника кроз планирање, припремање, организовање, вођење и (само)вредновање наставе.
Теме програмаПрофесионални развој наставника; Комуникација у учионици; Учење и подучавање; Припремање и извођење наставе; Затварање и евалуација семинара
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу 50 000.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61