logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

417 Оцена, самопроцена и формативно оцењивање Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаБИГЗ Центар за савремено образовање, Булевар Војводе Мишића 17/3, Београд
Особа за контактСлободан Граовац, info@bigzcentar.edu.rs, 011/369-1259, 060/857-8819
АуториМаријана Стефановић, дипломирани психолог, ОШ „Бранислав Нушић”, Београд; Боринка Стојиловић, наставник разредне наставе, ОШ „Бранислав Нушић“, Београд
РеализаториМаријана Стефановић, дипломирани психолог, ОШ „Бранислав Нушић", Београд; Боринка Стојиловић, наставник разредне наставе, ОШ „Бранислав Нушић”, Београд; Верица Арула, наставник српског језика, ОШ „Бранислав Нушићˮ, Београд; Катарина Алексић, наставник информатике, ОШ „Бранислав Нушић”, Београд
Општи циљевиРазвијање способности и вештина наставника да учење за оцену у својој пракси кад год је могуће замене ОЦЕЊИВАЊЕМ ЗА УЧЕЊЕ. Фокусирање наставе и оцењивања на УЧЕЊУ! Наставници овладавају методама како да са ученицима планирају следеће кораке у учењу.
Специфични циљевиАктивно укључивање ученика у њихово сопствено учење. И наставници и ученици су и оцењивачи и предмет оцењивања. Свака активност наставника и ученика је предмет обостраног посматрања. Увежбавање техника формативног оцењивања са афирмативним и јасним порукама за ученике. Развијање мотивације и самопоуздања ученика кроз процес оцењивања. Увежбавање постављања критеријума оцењивања као припремне фазе за процес самооцењивања. Примена утврђених критеријума на процес самооцињивања и формулисања формативне оцене.
Теме програмаОцена, самопроцена, кључне новине у Правилнику о оцењивању; Принципи и методе оцењивања; Разрада критеријума за самопроцењивање и формативно оцењивање; Практична примена; Пројекат самооцењивање-оцењивање за учење; Пројекат извештавање за учење и напредовање -формативно оцењивање
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу од 30 полазника износи 30 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61