logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

418 Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаОтворена просветна иницијатива, Гине Пајевић 8/4, Јагодина
Особа за контактБратислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 035/243-974, 060/682-4999
Ауторипроф. др Радован Антонијевић, ванредни професор Филозофског факултета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију
Реализаторипроф. др Радован Антонијевић, ванредни професор Филозофског факултета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; доц. др Саша Дубљанин, доцент на Филозофском факултету у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију
Општи циљевиРазвијање педагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника и стручних сарадника у области вредновања постигнућа ученика у настави, као основе за стварање подстицајне климе у настави за ефикасно учење.
Специфични циљевиУнапређивање неопходних педагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника за увођење различитих иновативних приступа у процесу вредновања постигнућа ученика. Стицање знања и компетенција ефикасног оцењивања у складу са предвиђеним критеријумима оцењивања. Стицање знања о карактеристикама поступака тестирања у настави као средства ефикасног оцењивања, као и стицање компетенција примене тестова знања у процесу оцењивања. Стицање неопходних компетенција за организовање портфолиа ученика као средства ефикасног оцењивања.
Теме програмаОснове процеса вредновања рада ученика у школи; Критеријуми оцењивања ученика; Тестови знања и вештина као средство вредновања постигнућа ученика; Ученички портфолио као средство ефикасног оцењивања.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаМинимална цена по групи је 60 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61