logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

419 Оцењивање у функцији развоја ученика Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУчитељски факултет у Ужицу, Трг Светог Саве 36, Ужице
Особа за контактРадмила Николић, ucfak@ucfu.kg.ac.rs, 031/521-952, 064/837-4905
Ауторипроф. др Радмила Николић, редовни професор, Учитељски факултет Ужице; проф. др Миленко Кундачина, редовни професор, Учитељски факултет Ужице; проф. др Крстивоје Шпијуновић, редовни професор, Учитељски факултет Ужице; др Јелена Стаматовић, Учитељски факултет Ужице
Реализаторипроф. др Радмила Николић, редовни професор, Учитељски факултет Ужице; проф. др Миленко Кундачина, редовни професор, Учитељски факултет Ужице; проф. др Крстивоје Шпијуновић, редовни професор, Учитељски факултет Ужице; др Јелена Стаматовић, Учитељски факултет Ужице
Општи циљевиРазвијање капацитета наставника за оптимални развој процеса оцењивања и стављања у функцију напредовања и развоја ученика.
Специфични циљевиОвладавање знањима и вештинама о врстама оцењивања и успостављању целовитог система вредновања у наставном процесу и месту и значају стандарда знања у оцењивању. Овладавање техникама оцењивања, са посебним нагласком на примену тестова знања и оцењивање тестовских задатака. Овладавање знањима и вештинама за примену формативног оцењивања и о описном оцењивању. Разумевање процеса оцењивања у функцији развоја и напредовања ученика и унапређивања наставног процеса.
Теме програмаВрсте истраживања; Акционо истраживање; Предмети и циљ самовредновања наставника/васпитача и самовредновање школе и наставника; Методе и технике вредновања и самовредновања; Примена акционог истраживања у самовредновању рада школе/установе; Примена акционог истраживања у самовредновању рада наставника/васпитача; Радни задаци
Циљна групанаставник разредне наставе, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена је 40 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61