logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

42 Мој ученик – жртва, починилац или посматрач насиљa Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић 6, Крагујевац
Особа за контактЗорица Николић, znikolic.centar@gmail.com, 034/201-303, 062/854-2295
АуториЈелена Петровић Десница, професор социологије, Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац; Снежана Грујић, професор филозофије, Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац
РеализаториЈелена Петровић Десница, професор социологије, Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац; Снежана Грујић, професор филозофије, Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац; Анастасија Грујић, психолог
Општи циљевиОснаживање компетенција наставника – разредног старешине, предметног наставника и васпитача са педагошких и административних аспеката за превенцију и сузбијање проблема изазваних насиљем.
Специфични циљевиНаставник – разредни старешина, предметни наставник или васпитач оспособљен да унапреди безбедност и сигурност ученика у школи, предшколској установи или дому, пружи подршку ученицима - учесницима да изађу из ситуације насиља, да подстакне позитивне ставове и развије социјалне вештине ученика у одељењу, препозна ученике жртве, починиоце и посматраче насиља, побољша кохезивност и толерантност у вршњачкој групи – одељењу и предузме кораке, тј. савлада механизме сузбијања појаве насиља у складу са педагошким принципима рада и са постојећом законском регулативом; предузме поступке међусекторске сарадње институција на сузбијању проблема насиља.
Теме програмаПојам, врсте и облици насиља; Насиље у школи/дому/предшколској установи; Правна регулатива и начини поступања у случајевима насиља у школском систему
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена20 000 динара (по дану) у нето износу, за реализаторе/ауторски хонорар, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61