logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

422 Планирање стручног усавршавања запослених у основним и средњим школама Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Париске комуне бб, Ниш
Особа за контактВиолета Панчић, info@rcnis.edu.rs, 018/202-300, 069/296-6515
АуториТатјана Живановић, саветник за стручно усавршавање, Школска управа, Ниш; Виолета Панчић, саветник за професионални развој, Регионални центар за професионални развој, Ниш
РеализаториВиолета Панчић, саветник за професионални развој, Регионални центар за професионални развој, Ниш; Миша Ј. Љубеновић, стручни сарадник Школа за основно и средње образовање „14. октобар“, Ниш; Марија Ћирић, саветник за информатичке послове, Школска управа, Ниш
Општи циљевиУнапредити планирање, реализацију и вредновање стручног усавршавања запослених у основним и средњим школама.
Специфични циљевиДопринети квалитетнијем планирању стручног усавршавања запослених у основним и средњим школама. Планирање усклађено са нивоом развијености компетенција појединца, резултатима вредновања и самовредновања установе и приоритетима Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Планирати професионални развој наставника у складу са резултатима анализе мотивације ученика, карактеристикама личности ученика и постигнућима ученика. Применити научено са различитих облика стручног усавршавања у раду са ученицима. Пратити реализацију стручног усавршавања и резултате примене. Развијати примере добре праксе.
Теме програмаОпшти поглед на стручно усавршавање – сврха, законска и подзаконска регулатива, допринос квалитету наставе; Стандарди компетенције за професију наставник; Планирање личног професионалног развоја; Планирање стручног усавршавања у установи; Планирање и праћење стручног усавршавања установе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена40 000 динара(са порезом), плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61