logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

423 Планирање, организација и евалуација образовања одраслих Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво андрагога Србије, Чика Љубина 18-20, Београд
Особа за контактЈасмина Марковић Белић, das@andragog.org, 064/172-4977
Ауторипроф. др Снежана Медић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Шефика Алибабић-Хоџић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Миомир Деспотовић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; доц. др Катарина Поповић, доцент Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Маја Максимовић, асистент Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Мирјана Милановић, руководилац Групе за образовање одраслих Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање и образовање одраслих
Реализаторидоц. др Виолета Орловић Ловрен, доцент Филозофског факултету Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; др Зорица Милошевић, асистент Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; мр Јован Миљковић, асистент Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Кристина Пекеч, асистент Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Бојана Радујко, стручни сарадник, секретар Одељења за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет Универзитет у Београду; др Хајдана Гломазић, истраживач сарадник Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду; Наташа Пјевић, референт пројеката, Друштво за образовање одраслих, Београд; Јелена Ковачевић, сарадник Друштва андрагога Србије, Београд; Наталија Милошевић, сарадник Друштва андрагога Србије, Београд; Ана Маленовић, реализатор едукативних и рекреативних садржаја за децу, одрасле и особе у трећем добу, Удружење „Едукативно рекреативни центар МОВИМИЕНТО“, Београд; Дубравка Михајловић, истраживач приправник, Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију
Општи циљевиПолазници који су завршили програм познају све фазе образовног циклуса – анализу потреба, планирање и програмирање, организацију, евалуацију; адекватно примењују различите методе у појединим фазама, и врше анализу остварености постављених циљева.
Специфични циљевиПолазници који су завршили програм познају основне дидакт. моделе. Разумеју фазе обр. циклуса и њихову међусобну повезаност. Примењују методе и алате за: утврђивање потреба за обр. и обуком; адекватан избор садржаја и прављење програма; креирање методолошког и дидакт. приступа процесу наставе/учења; планирање и разраду јединица учења и наставних секвенци; организацију свих релевантних аспеката; процену напретка учења и обезбеђивање остваривања резултата. Формулишу циљеве оријентисане према компетенцијама и доводе их у склад са условима и потребама посебних циљних група. Осмишљавају јединице учења према критеријумима примереним учењу одраслих и образлажу избор у погледу предмета и подручја рада. Рефлектују своју улогу водитеља.
Теме програмаОбразовни циклус; Процена потреба; Планирање и програмирање; Планирање на микродидактичком нивоу; Организацијаизвођења обуке; Извештавање и праћење активности
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаУ организацији школе за групу од 20 учесника цена је 145 000 динара. У организацији ДАСа за групу од 20 учесника цена је 180.000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61