logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

425 Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту Модул II Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд
Особа за контактМилена Михајловић, cipcentar@cipcentar.org, 011/322-3909, 063/107-8377
Ауторимр Милица Ћебић, наставник Учитељског факултета у Београду; проф. др Живка Крњаја, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију су адаптирале програм на основу прогама Читањем и писањем до критичког мишљења, ЧПКМ/RWCТ, аутора: Dr Jeannie L. Steele, Dr Kurtis S. Meredith, Dr Charles Temple, Scott Walter, International Reading Association
Реализаторимр Милица Ћебић, наставник на Учитељском факултету у Београду; проф. др Живка Крњаја, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Гордана Младеновић, педагог, ПУ Савски венац, Београд
Општи циљевиОвладавање интерактивним приступом у подстицању развоја критичког мишљења кроз решавање проблема, упоређивање идеја, симболичко представљање и доношење одлука.
Специфични циљевиПодстицање кооперативног учења као процеса сагледавања перспективе другог и подржавајуће интеракције у развијању критичког мишљења. Развијање интегрисаног приступа у увођењу деце у свет писмености. Подстицање самопраћења и самовредновања у развијању критичког мишљења.
Теме програмаПримена техника подстицања критичког мишљења у пракси; Писменост - учење у животним ситуацијама; Интегрисан приступ учењу; Подршка различитим врстама симболичког изражавања; Планирање активности за подстицање критичког мишљења; Кооперативно учење; Значај критичког мишљења у развијању различитих врста писмености; Интегрисан приступ писмености; Планирање активности за подстицање критичког мишљења
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена је 90 000, по особи: 3 000.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61