logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

426 Подстицање аутономије и инцијативе ученика у настави (серија Тролист: развијање иницијативе, сарадње, стваралаштва) Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаИнститут за педагошка истраживања, Добрињска 11/III, Београд
Особа за контактИвана Ђерић, idjeric@rcub.bg.ac.rs, 011/264-29-25, 064/197-50-73
Ауторимр Ивана Ђерић, Институт за педагошка истраживања, Београд
Реализаторимр Ивана Ђерић, Институт за педагошка истраживања, Београд; мр Јелена Станишић, Институт за педагошка истраживања, Београд
Општи циљевиНаставници ће стећи лично искуство и знање у вези са вештинама које се на семинару изучавају концептуално (теоријски) и практично (кроз вежбе), а потом ће знања примењивати у пракси прилагођавајући их узрасту и настави конкретног предмета.
Специфични циљевиЦиљ семинара је да обучи наставнике како да подстакну иницијативу ученика, њихову слободу избора и просоцијално конструктивно аутономно понашање, самосталност, борбеност и способност да изразе мишљење, став и емоције, а нарочито да развију унутрашњу мотивацију за покретањем акције и решавањем проблема од заједничког значаја.
Теме програмаУнутрашња и аутономна мотивација ученика; Иницијатива и иницијативно понашање ученика; Унутрашња и аутономна мотивација ученика; Иницијатива и иницијативно понашање ученика
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена75 000 динара бруто за групу од 20 - 30 учесника, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61