logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

428 Портфолио - колекција одговорности Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЗаједница која учи "СаЗнање", Живка Настића Бабе 12, Београд
Особа за контактСлавица Гомилановић, zajednica.ucenja@gmail.com, 012/332-532, 063/447-469
Ауторимр Славица Јурић, стручни сарадник - школски библиотекар, ОШ "Свети Сава" у Бачкој Паланци
Реализаторимр Славица Јурић, стручни сарадник - школски библиотекар, ОШ„Свети Сава“ у Бачкој Паланци; Весна Гошовић, стручни сарадник - шкослски библиотекар, ОШ „Ђорђе Крстић“ у Београду; Биљана Радовић, стручни сарадник – школски психолог, Гимназија „20. октобар“ у Бачкој Паланци; Нада Пуртић, наставник енглеског језика, ОШ „Жарко Зрењанин“ у Новом Саду
Општи циљевиЈачање одговорности запослених за свој професионални развој путем оспособљавања за креирање и правилно вођење личног портфолија. Оспособљавање за управљање ученичким портфолиом ради њиховог преузимања одговорности за сопствено учење.
Специфични циљевиПравилно разумевање портфолија као преузимања одговорности за сопствени развој и учење. Разумевање рефлексивне, развојне и метакогнитивне природе образовног портфолија. Јачање мотивације за учење и развој стратегија за учење. Оспособљавање за структурисање, креирање и вођење личног портфолија у веб-окружењу. Оспособљавање за управљање ученичким портфолиом као начином алтернативног праћења и вредновања учења. Стицање техничких вештина за вођење вебфолија и повезивање различитих веб-услуга.
Теме програмаЗнaчење и порекло појма, врсте портфолија; Портфолио - путовање и одредиште; Образовни електронски портфолио; Лични и ученички/одељењски портфолио; Вебфолио - дигитални траг; Вебфолио - искуство учења; Вебфолио - светковина учења; Вебфолио и рефлексивни круг
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена по полазнику је 2 500, а за групу од 30 укупна цена је 75 000 динара.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61