logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

43 Награда и казна - педагошки избор или нужност Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење Креативни учитељи, Саве Ковачевића 138, Лештане, Београд
Особа за контактМомчило Степановић, stlamomcilo@gmail.com, 011/228-0932, 064/135-7278
АуториМомчило Степановић, дипломирани учитељ - мастер, ОШ „Никола Тесла“ Винча
РеализаториМомчило Степановић, дипломирани учитељ мастер, ОШ „Никола Тесла“ Винча; Весна Петровић, професор разредне наставе, специјалиста методике ПД, педагошки саветник, ОШ „Вук Караџић“ Рипањ; Слађана Обрадовић, професор разредне наставе, ОШ „Сава Шумановић“ Земун; Јасмина Петровић, професор разредне наставе, ОШ „Јован Цвијић“ Дебрц; Невена Лукић, професор разредне наставе, ОШ „Никола Тесла“ Винча
Општи циљевиУнапређивање компетенција у области подршке развоју личности ученика, подршке у увођењу и успостављању демократских принципа живота и рада у одељенским заједницама, са циљем супституције метода заснованих на кажњавању.
Специфични циљевиОбучавање полазника за функционалније пружање подршке ученицима у процесу социјализације и персонализације. Едукација о потреби преузимања васпитно-социјалне одговорности према сваком ученику. Афирмација уважавања и разумевања потреба ученика. Едукација која доприноси афирмацији различитости – како искористити различитост за васпитну и социјалну добробит. Обучавање полазника за формирање демократских, на договарању заснованих, односа у одељенским колективима без ослањања на казне. Обучавање полазника за успостављање демократске васпитно-социјалне климе у одељењу. Обучавање за примену иновативне методологије управљања одељењем засноване на конструктивном договарању на релацији: наставник - ученици – родитељи и превенција „отуђеног учења“.
Теме програмаПодршка развоју личности ученика - животне вредности у настави; Мотивација у функцији подршке развоју личности ученика; Темпераменти - полазна основа различитости - не гледамо сви истим очима, не мислимо и не понашамо се сви на исти начин; Васпитна и социјална одговорност - „педагошка писменост“ - како подржати ученике у васпитању и социјализацији; Од дисциплине ка самодисциплини - како подржати ученике на путу ка успеху; Договарањем до успеха и дисциплине - постављање граница прихватљивог понашања у функцији подршке развоју личности ученика; Примена програма у пракси - припрема материјала; Законска регулатива у функцији заштите права ученика и подршке развоју личности
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 30 полазника је 105 000 динара (без ПДВ).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61