logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

430 Почетак каријере без баријере Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаMрежа Регионалних центара и Центара за стручно усавршавање Србија, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактЛидија Терек, csukikinda5@gmail.com, 0230/404-830, 064/144-4846
АуториВалентина Ранчић, самостални стручни сарадник, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Нишу, Ниш; Јелена Анђелковић, самостални стручни сарадник, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Нишу, Ниш; Кристина Телек, психолог / спољни стручни сарадник, ОШ „Ј.Ј.Змај”, Кањижа, Регионални центар за професионални развој у образовању Кањижа, Кањижа; Лидија Терек, стручни саветник, Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда; Ирена Терзић, самостални стручни сарадник, центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац; Анка Ивановић, саветник за ИКТ и ресурсе, Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
РеализаториВалентина Ранчић, самостални стручни сарадник, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Нишу, Ниш; Јелена Анђелковић, самостални стручни сарадник, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Нишу, Ниш; Кристина Телек, психолог / спољни стручни сарадник, ОШ „Ј.Ј.Змај“, Кањижа, Регионални центар за професионални развој у образовању Кањижа, Кањижа; Лидија Терек, стручни саветник, Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда; Ирена Терзић, самостални стручни сарадник, центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац; Анка Ивановић, саветник за ИКТ и ресурсе, Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац; Невена Шћепановић, самостални (стручни) сарадник, Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац; Ивана Јовановић, библиотекар-медијатекар, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника на почетку каријере.
Специфични циљевиПодизање нивоа разумевања повезаности закона и подзаконских аката са праксом у школи (настави). Упознавање за савременим концептима учења и управљање одељењем и конструктивном комуникацијом.
Теме програмаСавремене тенденције у настави и учењу; Успешна комуникација са родитељима; Управљање одељењем - педагошке ситуације; Како планирати своје стручно усавршавање; Примена програма, сумирање и евалуација; Примена знања о стиловима учења и Блумовој таксономији у настави; Примена стратегија успешне комуникације; Примена наученог у планирању стручног усавршавања; Анализа евалуација од стране ученика и родитеља о квалитету промена или интервенција
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена30 000 нето.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61