logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

432 Претпоставке успешне наставе Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за примењену педагогију, Рада Кончара 16, Београд
Особа за контактСтеван Крњајић, jasmina_krnjajic@yahoo.com, 011/219-8585, 065/642-6176
Ауторимр Стеван Крњајић, Центар за примењену педагогију, Београд; Ивана Луковић, асистент на Филозофском факултету у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Јасмина Крњајић, стручни сарадник, издавачка кућа „Нова школа“, Београд, докторант на Департману за педагогију Филозофског факултета у Београду
Реализаторимр Стеван Крњајић, Центар за примењену педагогију, Београд; Ивана Луковић, асистент на Филозофском факултету у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Јасмина Крњајић, стручни сарадник, издавачка кућа „Нова школа“, Београд, докторант на Департману за педагогију Филозофског факултета у Београду
Општи циљевиСтицање општих педагошких и специфичних дидактичко-методичких знања и вештина неопходних за ефикасну реализацију савремене наставе и учења.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за: (а) препознавање и превенцију агресивног понашања ученика, (б) стварање средине подстицајне за учење, (в) превладавање професионалног стреса, (г) успостављање позитивних социјалних односа међу ученицима, (д) препознавање доприноса особина наставника успешности наставног процеса.
Теме програмаАгресивно понашање ученика: узроци, последице, превенција; Улога наставника у стварању средине подстицајне за учење; Узроци, последице и стратегије превладавања наставниковог стреса; Успостављање и развој позитивних социјалних односа међу ученицима; Допринос особина наставника успешности наставног процеса
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена програма за једну групу до 30 наставника укључује надокнаду предавачима у износу од 25000 динара нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61